yes pron

-Ja, jag tror jag har ~ här -Yes, I think I have one here; varje kväll ar det dans på swim någondera (någotdera) pron av två either; från - sidan from either side;. Yes" upos="PRON"> . Yes" upos="PRON">. Yes" upos="PRON">